Bölüm Tanıtımı Beslenme ve Diyetetik

PROGRAMIN AMACI

Beslenme ve Diyetetik Bölümü; beslenme ile ilgili her alanda hizmet vererek, beslenme düzeyinin geliştirilmesi, çözüm yollarının aranması,  öneri ve alternatifler sunarak bunların uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

GÖREV ALANLARIMIZ

Bölümümüzden mezun öğrencilerimiz akademik hayatlarını sürdürebilmelerinin yanı sıra, Yataklı tedavi kurumlarında, Özel bakım ünitelerinde, Diyabet eğitim merkezlerinde,  Enteral-parenteral beslenme ekiplerinde, Özel diyet polikliniklerinde, Toplu beslenme yapılan yerlerde, Gıda sanayinde, Spor merkezlerinde, Kamu kurumlarına bağlı hizmet veren polikliniklerde, Kişisel danışmanlık verdikleri ofislerinde görev yapabilirler.

 

VİZYON

Beslenme ve Diyetetik alanında yetiştirdiği donanımlı mezunları, yaptığı bilimsel çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri ile Türkiye’de ve Dünya’da tanınan, tercih edilen, örnek ve lider bir eğitim kurumu olmak; toplumun sağlıklı gelişimine katkı sağlamaktır.

 

 MİSYONUMUZ

Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulayarak yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, bilim ve teknolojiye dayalı, belirlenen niteliklere uygun, Diyetisyen yetiştirmek; toplumun yararını gözeterek, bilgi ve donanımını daha ileri taşımayı hedeflemektir.

 

edevlet-ogrenci-belgesi-sorgulama  akueposta  obs