Bölüm Tanıtımı Beslenme ve Diyetitik

Programın amacı, toplumun beslenme durumunun saptanması, sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak ve araştırma-uygulama çalışmalarını yürütecek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmektir.


Beslenme ve Diyetetik eğitim ve öğretim programının birinci aşaması, diyetetik uygulamalarına esas olan temel bilimler, tıp ve beslenme bilimlerini içermektedir. İkinci aşamadaki dersler ise doğrudan uygulama alanıyla ilgilidir. Öğrenci, sınıftaki teorik öğretim ve laboratuar deneylerine ek olarak, toplum sağlığı ve beslenmesiyle ilgili olan stajını, koruyucu ve tedavi edici olarak sahada, hastaneler ve diğer kuruluşlarda ise tedavi edici ve toplu beslenme yönetimi ile ilgili olarak yapmaktadır. Bu program uygulamasıyla öğrenci, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirmektedir. Öğrencilerimiz, 4 yıllık eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra "Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması" ile "Diyetisyen" ünvanı almaya hak kazanırlar. Başarılı öğrenciler; Beslenme ve Diyetetik programlarının yanı sıra sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında da yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler.


Beslenmenin; büyüme, gelişme, yaşam boyu sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlık sorunlarının tedavisinde önemi anlaşıldıkça, sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan diyetisyenlere duyulan gereksinim de artmıştır.

Diyetisyen;

•Besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan,

•Besin kaynaklarının sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren,

•Hastalıklarda ve diğer özel durumlarda verilen tedavilere uygun, besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen yetkili tek meslek grubudur.

Mezun olan Diyetisyenler;

· Eğitim kurumlarında Eğitici Diyetisyen olarak

· Araştırma kurumlarında Araştırıcı Diyetisyen olarak

· Hastanelerde Tedavici Diyetisyen olarak (Bugün bu alan pek çok alt alana ayrılmış bulunmaktadır. Bunlar; Diyabet Diyetisyenliği, Renal Diyetisyenlik, Onkoloji Diyetisyenliği Enteral-Parenteral Ünite Diyetisyenliği, Poliklinik Diyetisyenliği vb dir)

· Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetici Diyetisyen olarak, (Okul, Banka, Kamu kurumu vb yiyecek içecek servislerinde, Lokanta, Otel vb yiyecek servislerinde, Yaşlı Bakım Evlerinde, Yemek Fabrikalarında)

· Toplum Sağlığı Diyetisyeni olarak, (Bakanlıklar, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri, Uluslararası Yardım Kuruluşları vb yerlerde)

· Besin Endüstrisinde ürün danışmanı olarak

· Özel Danışmanlık Ofislerinde

· Sağlık Klüpleri, fitness merkezleri vb yerlerde danışman olarak

· Sporla uğraşan kişi ve gruplara beslenme danışmanı olarak,

· Gazete, dergi yazarlığı, radyo, TV gibi medya programlarında danışman ve program yapımcısı olarak görev alabilmektedirler.

 

edevlet-ogrenci-belgesi-sorgulama  akueposta  obs