Bölüm Tanıtımı Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

BÖLÜM TANITIMI

4 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Fizyoterapist” ünvanı alarak mezun olurlar. Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine bir çoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.

Mezun olan fizyoterapistler kamu ve özel sektör hastanelerinin Fizik Tedavi Üniteleri, Nöroloji, Ortopedi, Geriatri, Pediatri, Göğüs Hastalıkları, Kadın Doğum ve yoğun bakım ünitelerinde klinisyen olarak, özel veya kamu kuruluşlarında araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilirler.

 

VİZYON

Kişi ve toplum sağlığını önemli ölçüde etkileyen, sosyal ve ekonomik kayıplara ve çeşitli fonksiyon bozukluklarında neden olan hastalık, yaşlılık, ağrı, yaralanma ve diğer tüm durumlarda bireyin fiziksel fonksiyonunun korunması ve en üst düzeye çıkarılmasını hedefleyerek rehabilitasyon hizmetlerini sunan fizyoterapistler yetiştirmektir.

 

MİSYON

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında hem teorik, hem uygulamalı eğitim ve öğretimi en üst seviyede yaşama geçirmek, toplum sağlığı ve yaşam kalitesinin geliştirilmesinde etkili çalışmalar yapan, projeler üreten, ulusal ve uluslar arası alanlarda tanınan, örnek gösterilen çağdaş bireyler ve ülkemizin geleceği için hizmet, araştırma ve eğitim alanlarında toplum yararına çalışacak, mesleğinde üstün niteliklere sahip fizyoterapistler yetiştirmektir.

 

edevlet-ogrenci-belgesi-sorgulama  akueposta  obs