Tüm Yönetmelikler

 1. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 2. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

 3. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik 

 4. Lisans Öğrenimlerini Tamamlayan veya Tamamlamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik 

 5. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 6. Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 7. Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunun “Haklı ve Geçerli Nedenler” Konusundaki Kararı 

 8. Afyon Kocatepe Üniversitesi Çift Anadal Ve Yandal Lisans Eğitim-Öğretim Programları Yönetmeliği 

 9. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Sosyal İşler ve Sağlık Raporları Yönetmeliği 

 10. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 

 11. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 

 12. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 

 13. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Eğitim ve Öğretimle İlgili 44. Maddenin Uygulama Esaslari

 14. Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından  Yabancı Öğrenci Kabulü Hakkında Yönerge

 15. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği Üniversitemizdeki uygulama İlkeleri 

 16. Afyon kocatepe Üniversitesi Örgün Eğitim Öğrencilerine Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi

 17. Afyon Kocatepe Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi

 

edevlet-ogrenci-belgesi-sorgulama  akueposta  obs